Ontheffing voor storten, dempen en ophogen percelen

In het landelijk gebied van de provincie Utrecht kunt u niet zomaar materialen of materieel storten, sloten dempen of percelen ophogen. Het kan zijn dat u daar een ontheffing voor nodig hebt van de provincie op basis van de Verordening Natuur en Landschap provincie Utrecht 2017 (VNL). Dit wordt gedaan ter bescherming van natuurwetenschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke waarden.

Aanvraagformulier dempen, storten, ophogen 

Meldingsformulier ophogen agrarische percelen

Vragen of hulp nodig?

Voor vragen kunt u contact opnemen met het Team Vergunningverlening Natuur en Landschap van de provincie Utrecht.

T: 030 - 258 91 11
E: wnb@provincie-utrecht.nl

Voor het afhandelen van klachten of vragen omtrent handhaving is het secretariaat van de RUD Utrecht telefonisch bereikbaar: 030 - 7023300. U kunt ook een e-mail sturen: info@rudutrecht.nl