Natuurbeheer

U kunt bij de provincie Utrecht subsidie aanvragen voor het beheren, inrichten en ontwikkelen van natuurterreinen (natuurbeheer) en voor het natuurvriendelijk beheren van landbouwgronden (agrarisch natuurbeheer). Welke subsidies er zijn en hoe u ze aanvraagt staat in het Natuurbeheerplan. In dit plan staat ook wat onze doelen zijn voor natuur- en landschapsbeheer.

Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 en Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022

Op 24 mei 2022 hebben Gedeputeerde Staten het Ontwerp Natuurbeheerplan 2023 en het Ontwerp Wijzigingsbesluit Natuurbeheerplan 2022 vastgesteld. Deze stukken liggen van 8 juni 2022 tot en met 20 juli 2022 ter inzage. U vindt de stukken op de pagina Ter inzage.

Kaarten Natuurbeheer

Snel naar

Contact

Secretariaat van de afdeling Fysieke Leefomgeving
Telefoon: (030) 258 9011
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl