Woningbouwopgave

De druk op de woningmarkt in de provincie Utrecht is hoog. Om te zorgen dat huidige en toekomstige inwoners van de provincie woningen kunnen vinden, moet er veel worden gebouwd de komende dertig jaar. Samen met de gemeenten, corporaties en ontwikkelaars kunnen we ervoor zorgen dat deze woningen betaalbaar, toekomstbestendig en goed bereikbaar zijn.

Nieuws