Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Update 16-01-2023
Het lijkt erop dat het subsidieplafond voor groen-blauwe schoolpleinen voor 2023 bereikt is. Dit betekent helaas dat aanvragen voor schoolpleinen die nu nog binnenkomen hoogstwaarschijnlijk geen kans meer maken.

Wachttijd
Er komen veel aanvragen binnen. Het kan enkele weken duren voordat u reactie krijgt op uw plannen.

De provincie Utrecht heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde, groene en klimaatbestendige regio te zijn waar het prettig wonen en werken is. Deze subsidieregeling stimuleert dit en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen en op verschillende schaalniveaus.

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze regeling zijn bijvoorbeeld de realisatie van groen-blauwe schoolpleinen, het aanleggen van groene daken en het vergroenen van bedrijventerreinen en woonwijken. Het inhuren van een adviesbureau voor het opzetten van lokale hitteplannen of het uitvoeren van onderzoek kunnen er ook onder vallen.

Deze subsidie aanvragen

Het aanvraagformulier hoeft niet in één keer ingevuld te worden, maar kan ook tussentijds worden opgeslagen en later worden aangevuld en/of gewijzigd.

Vul het online aanvraagformulier in