Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen

Status: Aanvraagperiode gesloten

Aanvraagperiode: -

De provincie Utrecht heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde, groene en klimaatbestendige regio te zijn waar het prettig wonen en werken is. Deze subsidieregeling stimuleert dit en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen en op verschillende schaalniveaus.

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze regeling zijn bijvoorbeeld: de realisatie van groen-blauwe schoolpleinen; het aanleggen van groene daken; het vergroenen van bedrijventerreinen en woonwijken. Het inhuren van een adviesbureau voor het opzetten van lokale hitteplannen of het uitvoeren van onderzoek kunnen er ook onder vallen.

De aanvraagperiode van deze subsidieregeling is gesloten. Naar verwachting start de nieuwe aanvraagperiode op 1 april 2024.