Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen

Status: Aanvraagperiode open

Aanvraagperiode: -

Let op! Vanwege de populariteit van de subsidie kan het zijn dat het subsidieplafond voor een van de categorieën al is bereikt. Voor de categorie groenblauwe schoolpleinen is het plafond voor 2022 bereikt. Aanvragen voor groenblauwe schoolpleinen kunt u vanaf 1 januari 2023 weer indienen. Als u voor het indienen van een andere aanvraag wil weten of er nog voldoende subsidie beschikbaar is, kunt u contact opnemen via klimaatgroengezond@provincie-utrecht.nl of bellen naar 06 28 27 69 34.

De provincie Utrecht heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde, groene en klimaatbestendige regio te zijn waar het prettig wonen en werken is. Deze subsidieregeling stimuleert en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen (onderzoek, planvorming of uitvoering) en op verschillende schaalniveaus (gemeenten, corporaties, stichtingen, scholen, bedrijven en collectieven van minimaal vijf bewoners etc.). Bij voorkeur draagt een initiatief bij aan de ambities van klimaatadaptatie, biodiversiteit en gezonde leefomgeving, maar levert minimaal een substantiële bijdrage aan de doelen van twee van de drie ambities. Ook is er specifieke aandacht voor innovatieve projecten.

Gesubsidieerde projecten

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze regeling zijn bijvoorbeeld de realisatie van groen-blauwe schoolpleinen, groene daken en/of gevels, vergroenen van bedrijventerreinen, inhuren van een adviesbureau voor het opzetten van een lokale hitteplannen, realisatie buurt- of geveltuinen, collectief ontstenen van tuinen et cetera. Ook onderzoeks- en/of proceskosten die hieraan vooraf gaan zijn subsidiabel.

Deze subsidie aanvragen

Aanvraagformulier