Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen

Status: Aanvraagperiode nog niet open

Aanvraagperiode: -

Let op! U kunt geen subsidie meer aanvragen in 2022. Onderstaande informatie is geldig vanaf 1 januari 2023. Per 1 januari 2023 kunt u weer een subsidie aanvraag indienen.

De provincie Utrecht heeft de ambitie om een aantrekkelijke, gezonde, groene en klimaatbestendige regio te zijn waar het prettig wonen en werken is. Deze subsidieregeling stimuleert dit en maakt initiatieven mogelijk in verschillende fasen en op verschillende schaalniveaus.

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit deze regeling zijn bijvoorbeeld de realisatie van groen-blauwe schoolpleinen, het aanleggen van groene daken en het vergroenen van bedrijventerreinen en woonwijken. Het inhuren van een adviesbureau voor het opzetten van een lokaal hitteplannen of het uitvoeren van onderzoek kunnen er ook onder vallen.

Deze subsidie aanvragen

Vanaf 1 januari 2023 is het aanvraagformulier hier online beschikbaar.