Windturbineparken en de Wet natuurbescherming

Voor vrijwel ieder (grootschalig) windpark is toestemming op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. In sommige gevallen zijn de te verwachten effecten op de natuur of bepaalde soorten te omvangrijk en kan er geen toestemming verleend worden. Omdat de Wnb een grote invloed kan hebben op de haalbaarheid van een windenergieproject, is het raadzaam om vroeg in de planvormingsfase al rekening te houden met de Wnb. Deze pagina geeft een globaal overzicht van de te doorlopen procedures. Heeft u daar vragen over of wilt u uw plan bespreken, stuur dan een mail naar wnb@provincie-utrecht.nl. Deze informatiepagina is bedoeld als hulpmiddel, er kunnen verder geen rechten aan ontleend worden.

Contact

E-mail: wnb@provincie-utrecht.nl