Regelgeving om de impact van activiteiten op de natuur te beperken

Voor de uitvoering van activiteiten die impact kunnen hebben op de natuur, heeft u in de meeste gevallen toestemming nodig van gemeente, provincie of waterschap. U heeft bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig, of moet een melding doen of informatie verstrekken. Op deze manier beschermen we samen de natuur en daarmee de fysieke leefomgeving.

Welke toestemming u voor welke activiteit nodig heeft, vindt u in het Omgevingsloket en kunt u daar aanvragen.

Op basis van de Omgevingswet, het Besluit activiteiten leefomgeving en op basis van de Omgevingsverordening provincie Utrecht, geldt vaak een specifieke zorgplicht. Meer informatie hierover vindt u in het Besluit activiteiten leefomgeving c.q. de Omgevingsverordening provincie Utrecht.