Natuurbeleid

Het behouden, versterken en verbinden van de natuur. Dat is de kern van het natuurbeleid. De provincie speelt daarmee in op de veranderde maatschappij. Hoofdlijnen van het natuurbeleid zijn de inzet op een robuust netwerk en meer aandacht voor beleefbaarheid en toegankelijkheid van natuurgebieden. Ook investeren we in de kwaliteit van natuurgebieden en de bescherming van plant- en diersoorten. De provincie zet in op duurzaam benutten en financieren van de natuur. Daarbij wegen we het beschermen van de natuur steeds zorgvuldig af tegen andere belangen.

Rapportage Natuur

De provincie rapporteert eens in de drie jaar over de voortgang van het natuurbeleid. In 2017 is de eerste Rapportage Natuur (pdf, 19 MB) verschenen. Er wordt ingegaan op de kwantiteit en kwaliteit van de verschillende soorten natuur, op de mate waarin de natuur meer robuust geworden is, op de veranderingen in de biodiversiteit, op de resultaten van natuurontwikkeling en op de resultaten van het natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.

Contact

Secretariaat van de beleidsafdeling Groen
Telefoon: 030 258 32 94
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl