Nieuwsbrief Utrechts Programma Landelijk Gebied

Het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG) beschrijft hoe Utrecht werkt aan een vitaal landelijk gebied, waarin een gezonde natuur, een klimaatbestendig landschap en een economisch rendabele en duurzame landbouw hand in hand gaan. In opdracht van het Rijk leverden wij begin juli 2023 het concept-UPLG 1.0 in bij het Rijk.

De toekomst van het landelijk gebied en het behalen van de opgaven in Utrecht vormen een gezamenlijk belang. In de gebieden zijn veel verschillende doelstellingen die integraal opgepakt gaan worden. Voor de uitvoering van het UPLG is samenwerking met waterbeheerders, landbouw- en natuurorganisaties, de verschillende terreinbeheerders, agrarische ondernemers, gemeenten en andere belanghebbenden in het gehele Utrechtse landelijke gebied cruciaal. Als provincie coördineren wij het proces, maar wij hebben ieders kennis, kunde en inbreng nodig om het goed te kunnen doen. 

De komende maanden gaan we daarom (verder) in gesprek, zowel over de inhoud van het concept-UPLG 1.0 als met onze partners in gebiedsprocessen. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen, activiteiten en programma's voor de toekomst van het Utrechtse landelijk gebied? Wij houden u graag op de hoogte met onze nieuwsbrief.

Schrijf u hier in en ontvang de nieuwsbrief!

Schrijf u in voor de nieuwsbrief Utrechts Programma Landelijk Gebied en ontvang regelmatig nieuws over de ontwikkelingen rondom het Utrechtse landelijk gebied.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze Privacy Statement.