Agenda Vitaal Platteland

Een aantrekkelijk platteland is fijn om in te wonen, te werken en de recreëren. Nu en in de toekomst. Het platteland kent veel maatschappelijke uitdagingen. De landbouw moet milieuvriendelijker, de klimaat- en stikstofproblematiek speelt, dieren en planten hebben de ruimte nodig om te leven en dorpen moeten fijn blijven om in te wonen. Het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) pakt de uitdagingen aan en voert voor de provincie maatregelen uit die het platteland krachtig, aantrekkelijk, economisch en sociaal sterk moeten houden.

Hoe houden we het platteland vitaal?

Dit doen we bijvoorbeeld door ontwikkeling van nieuwe natuur, ondersteuning van de landbouwsector, aanleg van fiets- en wandelpaden en subsidiëring van lokale ideeën. AVP stemt de maatregelen af met alle betrokken partijen in het gebied. Samenwerken in het gebied is belangrijk om tot goede en gedragen oplossingen te komen.

Waar werken we aan?

Voor 2023 is een programmaplan Agenda Vitaal Platteland opgesteld. Hierin staan de uitdagingen in het landelijk gebied van de provincie Utrecht per thema benoemd:

Nieuws

Meer nieuws
Meer nieuws

Video

Snel naar

Contact

Het programma Agenda Vitaal Platteland valt bij de provincie onder het domein Landelijke Leefomgeving. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Zij kunnen u doorverwijzen.

Telefoon: 030 258 90 18
E-mail: secretariaat.leefomgeving@provincie-utrecht.nl