Groene wetten en regels

Om kwetsbare en waardevolle natuurgebieden goed te kunnen beschermen is natuurbeleid nodig. Op deze pagina vindt u informatie over de volgende wetten en regels: Wet natuurbescherming, Europese richtlijnen, Natuurschoonwet en de Wet Ammoniak en veehouderij.

Contact

Vergunningenloket

Telefoon: 030 258 91 11
E-mail: vergunningenloket@provincie-utrecht.nl