Vergunningen en ontheffingen

Op deze pagina staan de onderwerpen waarvoor u een vergunning nodig heeft. Soms loopt de aanvraag via de provincie Utrecht, soms via de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

Aan een aanvraag zijn kosten verbonden. Een overzicht van de kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening provincie Utrecht 2018.