Vergunningen en ontheffingen

Op deze pagina vindt u de onderwerpen waarvoor u een vergunning nodig heeft. Soms loopt de aanvraag via de provincie Utrecht, soms via de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. Aan een aanvraag zijn kosten verbonden. Deze vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening provincie Utrecht 2018.