Vergunningen en ontheffingen

Op deze pagina staan de onderwerpen waarvoor u een vergunning nodig heeft. Soms loopt de aanvraag via de provincie Utrecht, soms via de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

Een aanvraag voor een vergunning of ontheffing kost geld. Een overzicht van de kosten vindt u in de tarieventabel van de Legesverordening provincie Utrecht.